Despre noi - obștea Schitului Boureni

Schitul Boureni cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” este subordonat Mănăstirii Sihăstria. Ctitorit în secolul al XIV-lea, reînfiinţat şi ctitorit de familia Sturdzeştilor în secolul al XIX-lea. Obștea schitului este formată din 3 viețuitori, egumen fiind ierom. Proclu Găinuţă.

Adresa: sat Boureni, com. Moţca, cod 707346, jud. Iaşi

Telefon: 0232 716341